Jan Wolski

Wolski

Kolejna klasyka polskiego (?) polowania zimowego.

Na każdym z obrazków na pierwszym planie trójka koni. Na każdego konika przypada jeden brodacz w saniach. Kontrapunkt na każdym z obrazków w postaci czerwonej czapki brodacza. Na trzech bliźniaków-brodaczy przypada po jednej strzelbie. Można pisać dalej to wypracowanie.


Lot 111. Paar Gemälde
Sign. J. Wolski Polnischer Genremaler um 1900. “Winterlandschaften mit Troikas” jew. u. sign. J. Wolski Öl/Lwd., 19 x 32 cm

Estimate 700 euro. Doebritz. 03/18/17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s