Jan Wolski

Wolski

Kolejna klasyka polskiego (?) polowania zimowego.

Na każdym z obrazków na pierwszym planie trójka koni. Na każdego konika przypada jeden brodacz w saniach. Kontrapunkt na każdym z obrazków w postaci czerwonej czapki brodacza. Na trzech bliźniaków-brodaczy przypada po jednej strzelbie. Można pisać dalej to wypracowanie.


Lot 111. Paar Gemälde
Sign. J. Wolski Polnischer Genremaler um 1900. “Winterlandschaften mit Troikas” jew. u. sign. J. Wolski Öl/Lwd., 19 x 32 cm

Estimate 700 euro. Doebritz. 03/18/17

Czesław Wasilewski (1875 – 1947)

Wasilewski

Tym, którym lubią oglądać zady końskie poświęcam ten wpis.


Lot 412 WASILEWSKI, CZESLAW 1875 Warsaw – 1946 Lodz

Winter Landscape with Troikas Signed lower left. Oil on canvas. 49 x 78 cm. Frame with minor defects.

Estimate 2,500-3,500 euro. Neumeister. 03/29/17