Roman Opałka (1931 – 2011)

Roman Opałka. Chronom IV

Ileż potrzeba mrówczej pracy, cierpliwości i nieskończonej wizji by powstał taki olej. Być może wałek malarski został użyty. Rewelacja, bo szczegóły widać dopiero przy szkle powiększającym. Mędrcy mnie zagdaczą. Czy ten obraz ma ‘górę’ i dół’?

Powiększenie

Lot 145. ROMAN OPALKA (1931-2011). Chronom IV, signed, titled and dated ‘OPALKA 63 CHRONOM IV’ (on the reverse), tempera on canvas, 29 x 23 3/4 in. (73.7 x 60.3 cm.). Painted in 1963. Provenance: Estate of the artist. Acquired from the above by the late owner, 2015.  Exhibited: New York, Dominique Lévy Gallery, Roman Opalka: Painting Infinity, September-October 2014, pp. 118-119 (illustrated).Seattle, Pivot Art + Culture, Color & Pattern, April-July 2017. Estimate $80,000 – 120,000. Christie’s. 11/10/22. Sold $277,200