Szkicownik z okresu I wojny światowej

Szkicownik

To był dość interesujący szkicownik, prowadzony prawdodpodobnie przez polskiego żółnnierza, być może legionistę w czasie I wojny światowej. Szkicownik obejmował lata 1917-18, były w nim rysunki postaci w mundurach austriackich, niemieckich, nawet rosyjskich. Podpisy pod rysunkami w językach rosyjskim, polskim i niemieckim. Znajdowały się również rysunki polskich oddziałów z których warto zauważyć legionistów z 2-go oddziału strzelców brygady żelaznej, dowodzonej przez Józefa Hallera (wbrew temu co się powszechnie sądzi, Józef Piłsudzki był dowódcą jedynie jednej z brygad a nie całości polskich legionów). Ten rysunek, pokazany wyżej, żołnierzy legionów polskich był datowany 10 lutego 1918 roku a zatem na kilka dni przed ich rozwiązaniem. W sumie ciekawa pamiątka i polonik znaleziony na rynku. Sprzedano go tanio bo wiedza o tym okresie wśród handlarzy jest mikra i pewnie jedynie kolekcjonerzy licytowali.

Lot 888. Skizzenbuch eines polnischen Soldaten im 1.Weltkrieg, angefertigt um 1917, enthält Porträts von Offizieren, Stellungs- und Geländeskizzen, Zeichnungen der Grabenanlage, Karikaturen, usw., ges.ca.45 Zeichnungen. Auktionshaus Bieberle. 08/20/22. Sold 140 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s