Jerzy Nowosielski (1923 – 2011)

Jerzy Nowosielski. Two women, 1982

Tanio w Grisebach nigdy nie było i nie jest. Dodać trzeba do ceny wylictowanej 32% opłaty hammer.

Lot 565.Jerzy Nowosielski 1923 – Kraków – 2011. Two women. 1982. Oil on canvas. 80,5 × 60,2 cm. (31 ¾ × 23 ¾ in.) Signed and dated in red brush on the reverse: Jerzy Nowosielski 1982.  [308]. Private Collection, Hamburg. Estimate EUR 30.000 – 40.000. Grisebach. 06/03/22. Sold 87,500 euro (with premium)