Kazimierz Pochwalski (1855 – 1940)

Kazimierz Pochwalski. Girl with a scarf over her shoulders in profile

Chyba nie najlepszy portret Kazimierza Pochwalskiego. Trochę się dziwię, że ktoś wylicytował aż za 1,500 euro.

Lot 110. Kasimir Pochwalski 1855 – Krakau – 1940. Girl with a scarf over her shoulders in profile. Oil on canvas. 42.3 x 34.7 cm. Signed lower right. With a faded stamp on the reverse. Framed. Estimated price: € 1.200. Karl und Faber. 05/18/22. Sold 1,500 euro