Aleksander Laszenko (1883 – 1944)

Aleksander Laszenko. Bédouin sur un chameau, 1928

Nie znalazł się niestety amator na ten, moim zdaniem, całkiem dobry orientalny olej Aleksandra Laszenko, namalowany a la Adam Styka. Wielbłądy w wykonaniu tego artysty to jednak dość pospolita rzecz.

Lot 75. LASZENKO Aleksander (1883-1944). Bédouin sur un chameau. Huile sur panneau, signée et datée “A. Lasszenko Touggourt 1928” en bas à gauche Haut. : 86 ; Larg. : 61 cm. Estimation : 2 000 – 3 000 €. MIRABAUD MERCIER. 03/18/22. Not sold

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s