Aleksander Laszenko (1883 – 1944)

Aleksander Laszenko. Bédouin sur un chameau, 1928

Nie znalazł się niestety amator na ten, moim zdaniem, całkiem dobry orientalny olej Aleksandra Laszenko, namalowany a la Adam Styka. Wielbłądy w wykonaniu tego artysty to jednak dość pospolita rzecz.

Lot 75. LASZENKO Aleksander (1883-1944). Bédouin sur un chameau. Huile sur panneau, signée et datée “A. Lasszenko Touggourt 1928” en bas à gauche Haut. : 86 ; Larg. : 61 cm. Estimation : 2 000 – 3 000 €. MIRABAUD MERCIER. 03/18/22. Not sold

Tadeusz Styka (1889 – 1954)

Tadeusz Styka. Portrait de femme aux cheveux blonds

Portret młodej dziewczyny, niewątpliwie Tadeusza Styki, został deceniony we Francji.

Lot 68. STYKA Tadeusz (Tadé) (Kielce 1889 – New York 1954). Portrait de femme aux cheveux blonds. Carton, signé à gauche “TADE STYKA” Haut. : 36 ; Larg. : 28 cm. Estimate 3 000 – 5 000 €. MIRABAUD MERCIER. 03/18/22. Sold 4,500 euro