Wojciech Fangor (1922 – 2015). 1 maja

Wojciech Fangor. Plakat, 1960 (napisy Henryka Tomaszewskiego)

Powyższy plakat Wojciecha Fangora z 1960 roku dedykuję wielbicielom artysty, kórzy obchodzą dzisiaj święto 1 maja. Nasuwa mi się spostrzeżenie, że żółte słońce z białą aureolą (ewentualnie jajecznica z rozbitym żołtkiem) to pierwowzór jego kół wirujących! Późniejszy sukces mógł być podświadomie inspirowany tym wczesnym partyjnym plakatem. Poniżej, obraz #2, z 1964 roku, sprzedany niedawno w Polsce za ponad 3,000,000 złotych. Uderzające podobieństwo.

Wojciech Fangor. #2, 1964

Przypomnę, że na polskich ziemiach 1 maja zostało uznane po raz pierwszy za święto państwowe w 1940 roku, ziemiach wówczas okupowanych przez Niemcy i ZSRR. Na terenie Generalnej Gubernii, Hans Frank zadekretował święto 1 maja jako święto robotnicze – dzień wolny od pracy. Pod okupacją sowiecką identyczną decyzję podjęły „władze” Białoruskiej i Ukraińskiej Socjalistycznych Republik Radzieckich. Święto 1 maja było jednakowo uroczyście obchodzone od zarania Związku Sowieckiego oraz od 1933 roku w III Rzeszy.

Wojciech Fangor. Rysunek z Przekroju, 1951 rok.