Janina Konarska-Słonimska (1900 – 1975)

Janina Konarska-Słonimska. Narciarze, 1931

To był bardzo rzadki i poszukiwany przez kolekcjonerów (by uzupełnić zbiory) i handlarzy (by uzupełnić portfel dzięki leniwym kolekcjonerom) kolorowy drzeworyt z okresu międzywojennego Janiny Konarkiej. Praca była nagrodzona w 1932 roku złotym medalem na Olimpiadzie. Inny egzemplarz tego drzeworytu był sprzedany niedawno w Polsce za 35,000 PLN. Amerykańska cena jest wysoka, lecz zrozumiała.

Lot 329. Janina Konarska (Polish, 1900-1975). Colorful woodblock, ski scene, signed and dated in pencil Janina Konarska 1931 print is numbered 27 in lower left margin, 11.5” X 9.75” (image) in later frame, 20” X 16.5” overall. Starting $500. Estimate $1,000 – 1,500. William Smith Auctions. 11/21/20. Sold $4,250 (hammer)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s