Piotr Czartoryski (1734 – 1771) – miniatura (postać fikcyjna)

Portret Piotra Czartorsykiego

Ciekawe polonicum, Piotr Czartoryski w mundurze generała wojsk rosyjskich, z przypietym orderem Aleksanra Newskiego i jak należy rozumieć, służył Rosji jeszcze przed pierwszym rozbiorem Rzeczypospolitej. Piotr Piotrowicz Czartoryski (czyli sym Piotra), to chyba mało znana postać (jeśli w ogóle znana) w historii Polski a wygląda, że może być znana w Rosjii.

P. Kacper Krasicki przesłał 100% wiarygodną inforomację, że Piotr Czartoryski to postać wymyślona. Zatem, zmieniłem tytuł, zostawiając resztę ku przestrodze kupujących. Dziękuję p. KK za korektę.

Lot 6492. Russian: around 1768/1771. Miniature portrait of General Peter Petrovich Czertoryzhki in blue uniform with medal around 1768/1771. Miniature portrait of General Peter Petrovich Czertoryzhki (1734-13.8.1771) in the blue vice uniform of a general of the Russian cavalry, with a red ribbon and breast star of the Imperial Russian Order of St. Alexander Nevsky. Watercolor and gouache on ivory. 7.4 x 5.9 cm (oval). In a gold-plated metal frame with a grooved border. Old handwritten label in Cyrillic with the name of the sitter on the reverse.
The portrayed was a Brigadier in 1767 and General Major from September 22, 1768. The old Cyrillic handwriting on the cover card of the miniature identifies the sitter and describes his uniform as that of the cavalry guard. The inscription is by the same hand as that on the cardboard cover of the portrait of the young Prince Nikolai Sergejewitsch Galitzin, shown in Sergey Podstanitskiy: Portretnaya miniatiura iz chastnyh sobranyi, Moscow 2007, p.
Opening 350 euro. Bassenge. 11/26/20

Lista generałów wojsk rosyjskich noszących nazwisko ‘Czartoryski’ lub zbliżone do tego nazwiska, w pisowni języka rosyjskiego. Dane te zawarte są na rosyjskiej stronie: http://www.rusgeneral.ru/general_ch1.html (patrz dyskusja).

15 thoughts on “Piotr Czartoryski (1734 – 1771) – miniatura (postać fikcyjna)

 1. Informuje niniejszym, że to postać wymyślona. Wogóle takiego ks. Czartoryskiego nie było. K

  Wysłane z iPhone’a

  > Wiadomość napisana przez Polish Art Corner w dniu 13.11.2020, o godz. 15:49: > > >

 2. Miniatura przedstawia prawdopodobnie Augusta Aleksandra Czartoryskiego, twórcę rodowej potęgi tzw. Familii Czartoryskich, który został odznaczony orderem św. Aleksandra Newskiego za zasługi na rzecz Imperium Rosyjskiego w 1747r. Innymi przedstawicielami rodu Czartoryskich, którzy zostali nagrodzeni tym orderem byli Fryderyk Michał (1753) i Adam Kazimierz (1762). Pozdrowienia.

  • Na pewno nie jest to August Aleksander Czartoryski ani Fryderyk Michał, w czasach kiedy powstał portret byli już starszymi mężczyznami a pan na miniaturze żadnego z nich nie przypomina. Nie jest również podobny do Adama Kazimierza.

 3. Rzeczywiście, na tej liście generałów jest kilka nazwisk Czertoryzhkich o różnych wariantach nazwiska (Черторижский, Чарторижский, Черторыжский, Черторыжской). Dziękuję za link. Myślę, że jedynie p. Kacper Krasicki wyjaśni tę sprawę.

 4. Na rosyjskiej stronie Wikipedii przestawiającej spis kawalerów Orderu Św. Aleksandra Newskiego łatwo można znaleźć nazwiska wymienionych przeze mnie trzech książąt Czartoryskich – z przekierowaniem na ich biografie, a więc mylenie ich z rosyjskimi generałami o podobnie brzmiących nazwiskach jest zupełnie nieuzasadnione. To są fakty historyczne, które trudno podważać. Pozdrowienia.

 5. W uzupełnieniu poprzedniego wpisu przesyłam link do fragmentu książki-spisu wszystkich kawalerów tegoż orderu. Widnieją tam w okresie 1725-1796 nazwiska trzech wymienionych wcześniej książąt Czartoryskich, natomiast nie ma tam generałów o podobnie brzmiących nazwiskach (być może byli później): http://www.truten.ru/books/pdf/7/6.pdf.
  Skądinąd historia przedrozbiorowej Rzeczpospolitej wskazuje, że wielu magnatów było sowicie wynagradzanych, nie tylko orderami, za usługi na rzecz przyszłych państw zaborczych. Pozdrowienia.

 6. Members of the Forum, firstly my apology for posting in English but I do so as I have no working knowledge of the Polish written word.
  Here are many problems with this Portrait, firstly and foremost is the spelling of his surname as it should be Chertorizhsky, and no he it not an imaginary character, the second important error is the depiction and description of the Star on his breast it is identified as the Imperial Russian Order of St. Alexander Nevsky which is not the case, this should be identified as the Order of St. Anne which was awarded to him in 1770, this can be verified on page 9 http://www.truten.ru/books/pdf/7/7.pdf the only problem is that it refers to him as Czartoryskiy Peter, prince, major general which as my understanding aloows me to believe this is not the case as I do not believe that the Russian Branch of the Czartoryski family ever referred to by a title, yes the polish members of the Czartoryski family did use titles, last but not least the two families do have a common ancestor and thus are one and the same family.
  Sadly, I did not manage to win the auction for the item and it eventually sold for €1000.
  Kind regards to all.

  • 1.Portret został nabyty przez wiedeńską galerię i zapewne znajdzie się w sprzedaży z nową ceną.
   2.Moja teza z wcześniejszego postu znajduje potwierdzenie w rosyjskich źródłach.

   “П.П. Черторыжский– второй сын капитана Петра Степановича Черторыжского (1673-1746).
   Русский дворянский род Черторыжских, потерявший княжеский титул в XVIв., – побочная ветвь польских князей Чарторыйских (Czartoryscy). Очевидно, потомки князя Василия Семёновича Чарторыйского (первая треть XVIв.) В семейных документах встречаются четыре написания фамилии, это комбинации с разными гласными: А/Е/И/Ы.
   Петр родился в 1736г. в Любанове Боровского уезда (впоследствии – в составе Верейского уезда). Помимо него в семье были 2 сына (Фёдор, Михаил) и 5 дочерей. Любаново унаследовали дочери П.С.Ч. По переписным книгам и прочим документам Черторыжские владели этой вотчиной с 1647 по 1881 год, т.е. 234 года.
   Пётр обучался грамоте в возрасте семи лет стараниями дяди по материнской линии.
   В гвардии с 1749г.
   С 1759г. – «артиллерии порутчик с старшинством армейского капитана».
   Принимал участие в Прусской войне в 1760 и 1761гг.
   Генерал-майор с 22 сентября 1768г.
   Женой младшего брата Петра Петровича – Михаила – была Софья Степановна, урожденная Ушакова (1745+1803), метресса Цесаревича Павла, родившая он него сына (Симеона Великого).

   *

 7. Pardon me for asking a non Art question, but you state that: Peter learned to read and write at the age of seven through the efforts of his maternal uncle, do you know who that material uncle might be??
  Thank you

  • Niestety nie bedę umiał pomóc. Opis zaczerpnąłem z rosyjskiego FB.Jeżeli to ważne mogę wskazać źródło.

   • If you would be so kind, I am just trying to complete the family tree and any information about this family would be greatly appreciated.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s