Jan Rubczak (1884-1942) ?

Jan Rubczak. A Breton woman, in the evening.

Praca bardzo dobra lecz równocześnie odbiegająca od twórczości Rubczaka. Nie jest sygowana. Skąd wiadomo, że namalował ją Jan Rubczak? Trzeba pytać i czekać na wyjaśnienia.

Lot 55. Jan RUBCZAK (Stanislawow 1882 – Auschwitz 1942). A Breton woman, in the evening. Original oil on canvas, 60 x 81 cm. Estimate 800 – 1,200 euro. Millon. 11/10/20

Czytelnik otrzymał z domu aukcyjnego Millon dodatkowe fotografie i tłumaczenie dlaczego obraz ten został namalowany przez Jana Rubczaka.

Z fotografii wyłania sie na blejtramie wyrysowany jakimś tępym narzędziem nazwisko Jana Robczaka (dokładnie wg pisowni JAN RUBCZACK), czyli Rubczacka (sic!) oraz napis miejscowości CAP SIZUN. Dokładne wyjaśnienie: Cap Sizun is located in South Ouest of Brittany, in France. We guarantee that this work is painted by Jan Rubczak.  Jan Rubczak arrive for the first time  in Brittany in 1911 and will come back there several times. Lot n° 55, Une Bretonne le soir, is painted very early, circa 1911. It is typical of Jan Rubczak’s Brittany early style.

Dość to mętne i nieprawdopodobne jak na Millon, lecz trzeba przyzwyczaić się do spadku formy we Francji. (11/07/20)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s