Wojciech Kossak (1856 – 1942)

Wojciech Kossak. Officer and Horse, 1941(?)

Wersja tematu polskiego ułana opartego na swoim koniu, pykającego fajeczkę na rzeczką ze ze stojącym na mostku Napoleonem, powielana była przez Wojciecha Kossaka już od początków XX wieku. Ile jest wersji na rynku? Szybko naliczyłem osiem sztuk. Zatem jest ich pewnie ponad dwadzieścia, może znacznie więcej. Tę wersję sprzedawaną w Burchard Galleries Kossak namalował już u schyłku życia (datowany na 1940 , może 41? – trudno odczytać z fotografii) i stąd zapewnie jest taka nierówna; np. wokół dedykacji i sygnatury widać niezamalowane partie płótna, zwraca też uwagę bardzo słaba ‘wykreskowana pędzlem’ partia trawy w dolnej części. Odpowiedni do jakości pracy jest opis galeryjny, nie podający nawet wymiarów oleju. Za to cena wyjściowa jest niska ($2,000), byc może adekwatna do jakości. Handlarz jeśli kupi w granicach $2,000-5,000 to może zarobi w Polsce, ale podpuszczony kupujący straci trochę więcej.

Lot 1080. KOSSAK, Wojciech Adalbert, Poland / France, (1857-1942): Oil on Canvas. Officer and Horse. Estimate $5,000-8,000. Burchard Galleries. 08/26/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s