Franciszek Ejsmond (1859 – 1931)

Franciszek Ejsmond. Interior with woman and child

Kupno tej pracy za $2,400 należy uznać za kradzież. Osoba, ktora dokonała tego zuchwałego przestępstwa powinna zostać przykładnie surowo ukarana i napiętnowana publicznie!


Lot 64. Description: Franciszek Teodore Ejsmond Polish (1859-1931). Interior with woman and child, oil on panel, signed lower right, gilt-framed. 7 1/4 x 4 1/2 inches (18.4 x 11.4 cm). Link Auction Galleries. 06/23/18. Est: $2,000 – $4,000. Sold $2,400

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s