Portret Adama Kazimerza Czartoryskiego (1734 – 1823)

Portret Adama Kazimerza Czartoryskiego. 1768

Portret Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734 – 1823), którego drugą żoną była Izabella z domu Fleming, z która miał 6 dzieci w tym Adama Jerzego, znanego nam m. in. z paryskiego Hotelu Lambert. Niestety, ale podpisał list dziękczyny do carycy Katarzyny II za wprowadzenie wojsk rosyjskich na tereny Polski po śmierce Augusta III. Znane są inne i lepsze porterty Adama Czertoryskiego, wykonane przez znanych zagranicznych artystów, choć ten z 1768 roku ma swój amatorski urok o który niejedno z polskich muzeów winno się bić.

Lot 69. École POLONAISE vers 1768. Portrait d’Adam Czartoryski en tenue d’officier general. Toile. Titrée et datée 1768. Restaurations. 104,5 x 73 cm. Estimate 1,200 – 1,500 euro. Daguerre. 09/18/22. Sold 6,200 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s