Abraham Adolf Behrman (1876 – 1943)

Abraham Adolf Behrman.

Artysta obracający się głównie w tematyce żydowskiej, choć czasami malował martwe natury i pejzaże. Malował pewną ręką, jak ten małego formatu portret rabina, grubą pastą, mocnymi i pewnymi pociągnięciami pędzla.

Lot 340. Abraham Adolf Behrmann (Polish, 1876-1942) – Rabbi, Oil on Board. Signed. 14x10cm. Pasarel. Estimate $800 – $1,500. 05/26/22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s