Roman Opałka (1931 – 2011)

Roman Opałka. Détail 524449 – 525711

Czytelnik zwrócił mi uwagę na obecność kolejnego obrazu liczonego Romana Opałki (dziękuję!). Niektórzy patrzą na jego płótna (kartki papieru) pokryte liczbami na klęczkach a niektórzy wzruszają ramionami jak na kolejne dziwactwo. Artysta nie dokończył swojej mrówczej pracy, którą miały stanowić numery 7777…etc i zmarł. Praca z obecnej aukcji ma mocną proweniencję, jest jednak obarczona pomyłką artysty, którą dostrzeże tylko sokole oko. Pomyłka ta to niestety powtórzone te same numery, konkretnie 525009. Niech się teraz wyrażą specjaliści na temat tego defektu. A może za tym powtórzeniem coś niezmiernie ciekawego jest ukryte? Tylko co? Pozwalam sobie te uwagi dedykować krytykom. Warto bardzo uważnie studiować obrazy liczone Romana Opałki i liczyć razem z nim.

Lot 94. ROMAN OPALKA (1931-2011). OPALKA 1965/1 – Détail 524449 – 525711. Carte de voyage. Encre sur papier 29,3 × 20,5 cm – 11.41 × 7.87 in. Travel sheet Ink on paper. Provenance
– Vente Maître Loudmer, Hôtel des ventes Drouot, Paris, 7 octobre 1995 (lot 104)
– Collection particulière, Paris (acquis lors de la vente précitée)
Exposition
– Opa ka 1965 / 1 – – Travel sheets, Galleria LP 220, Turin, Exposition en avril 1972
– Galeria 72, Lublin, Exposition du 1er au 30 juin 1975
L’authenticité de cette Oeuvre nous a été aimablement confirmée par Monsieur Rainer Michael Mason
Cette Oeuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’artiste, en voie d’achèvement (Ref. Baudson Dcv 32)
SUCCESSION D’UN GRAND AMATEUR. Estimate 40,000 – 60,000 euro. Cornette de Saint Cyr Bruxelles. 04/08/22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s