Julian Stańczak (1928 – 2017)

Julian Stańczak. Color / Color Suite of Four Parts (23/40)

Pełna teka 20 prac Juliana Stańczaka, jedna z 40 nakładu. Jednak… jest to jedynie wydruk komputerowy a nie indywidualne prace artysty. Stąd moje wątpliwości co do wartości. Udział artysty sprowadza się do naciśnięcia przycisku drukarki oraz sygnowania wydruku. Z drugiej strony, artysta trzymał taką pracę w ręku i oceniał jakość drukarki i jakość atramentu. Można zaliczyć do działu relikwii po artyście.

Lot 104. Julian Stanczak (Polish/American, 1928 – 2017). 14″ x 11″ prints. “Color / Color Suite of Four Parts“, The Dov Press, Washington, D. C., 1993, editioned 24/40, last page signed by Rand and Stanczak and numbered. Book includes 4 sections of 5 prints for a total of 20 prints, each initialed J.S. lower right and edtioned in pencil lower left. In black cloth hard bound portfolio case with silver and black embossed lettering. Estimate $800 – 1,000. Reserve $500. Aspire. 02/17/22. Sold $4,513.50 (with buyer’s premium)

Tadeusz Was (1912 – 2005)

Tadeusz Was. Ulica, 1957

To nie jest grafika ale rysunek wydrapany na kartce pokrytej sadzą. Tadeusz Wąs (lub inaczej Was) uratowany cudem z Syberii, jeden z artystów Andersa, osiedlił się po wojnie w UK i tam tworzył.

Tadeusz Was (Polish 1912-2005). “Ulica“. Signed, titled and dated 1957 in pencil in the margin, soot cut. Estimate £80 – £120. Wilson 55. 03/10/22