Tadeusz Cieślewski (1895 – 1944)

Tadeusz Cieślewski.

Sygnowany drzeworyt Tadeusza Cieślewskiego (syna) przedstawiający Farę w Pucku.

Lot 293. Tadeusz Cieslewski II (Polish, 1895-1944) – Woodcut. Signed (pencil). Plate: 18x13cm. Estimate $150 – 300. Pasarel. 01/26/22