Jerzy Mierzejewski (1917 – 2012)

Jerzy Mierzejewski. Erotyk I, 1968

Lot 252. Jerzy Mierzejewski (1917-2012 Polish) ”Erotyk I” (Erotica) 1968 Oil on Canvas 31”x39” Image. Modernist composition of figures. Signed and dated l.r. with title on verso. Original framing 32”x40”. Excellent condition. Estimate $2,000 – $3,000. MBA Seattle Auctions. 07/22/21. Sold $6,000

Dwa oleje Jerzego Mierzejewskiego na aukcji w Seattle. Olej ‘Miłość’ miał późniejsze repliki w postaci autorskiej grafiki oraz gwaszu. Niezwykłe odnalezienie tego oleju w USA.

Jerzy Mierzejewski. Miłość, 1966

Lot 251. Jerzy Mierzejewski (1917-2012 Polish) ”Milosne” (Love) 1966 Oil on Canvas 30”x39” Image. Modernist composition of lovers. Signed and dated l.r. with title on verso. Original framing 32”x41”. Slight .5” scratch lower center with a few scattered surface marks. Estimate $2,000 – $3,000. MBA Seattle Auctions. 07/22/21. Sold $5,500

Jerzy Mierzejewski. Miłość, 1976, litografia (14 x 19 cm). Nakład 100 egzemplarzy
Jerzy Mierzejewski. Miłość, gwasz, papier, 18,5 x 23,5 cm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s