Eliasz Kanarek (1902 – 1969)

Eliasz Kanarek. Portrait of a Girl and Her Doll

Urokliwy portert dziewczynki z lalką, niesygnowany. Biorąc pod uwagę zarówno proweniencję jak i pędzel, nie powinno budzić wątpliwości autorstwo Eliasza Kanarka.

Lot 780. Eliasz Kanarek (Polish, 1901-1969). “Portrait of a Girl and Her Doll“, oil on canvas. Inscribed “Blum”. Note: The consignor of this painting and lot 661 is the former step-grandson of the artist. Approx. 26.75″ x 17.75″ (frame), 24″ x 15″ (canvas). Estimate $300 – 500. Ahlers & Ogletree Auction Gallery. 03/28/21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s