Marcin Jabłoński (1801 – 1876) ?

Marcin Jabłoński ? Portrait of a girl with a book

Obraz ten od kilku lat krąży po świecie i mami nazwiskiem Marcina Jabłońskiego, lwowskiego malarza portrecisty z okresu XIX wieku. Widziałem ten obraz w Dorotheum, późniejw USA a teraz wrócił do Europy. Wdzięczny portret dziecka z książką powinien znaleźć właściciela. Jednak uważam, że ten obraz nie ma atrybucji pędzla wymienionego malarza a położona czerwoną farbą sygnatura nie jest prawdziwa. Pisałem już kiedyś o tej pracy. Ostrzegam kolejny raz, choć jest coraz atrakcyjniej, bo taniej.

Lot 129. Martin Jablonski (Polish, 1801-1870). Portrait of a girl with a book, indistinctly signed and dated ‘Jablonski/1842’ (lower left), oil on canvas, 66.7 x 53cm (26 1/4 x 20 7/8in). Estimate £ 1,500 – 2,000. Bonhams. 03/03/21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s