Jonasz Stern (1904 – 1988)

Jonasz Stern. Ryby które chciały pływać, 1967

Wyjasnienia samego artysty:

„Kiedyś uprawiałem abstrakcję geometryczną – dziś uprawiam biologiczną. Sięgam po kości, bo one są dla mnie synonimem tego, co przechowuje w sobie najdłużej pamięć, wiedzę i tęsknotę do życia. Posługuję się gotowymi formami natury nie tyle z powodu ich doskonałości ukształtowanej przez ewolucję przyrody, ile ze względu na wartości konkretne. W ten sposób powstaje nowy byt – trwanie w formie obrazu, ocalenie od zupełnego zniszczenia, egzystencja trwająca w konkretnej, dotykalnej rzeczywistości obrazu.”

– Wypowiedzi Jonasza Sterna zamieszczone w dwumiesięczniku „Sztuka”, nr 5/87, s. 2.

Lot Jonasz Stern (Poland 1904‑1988). ”Ryby które chciały pływać”. Signed and dated Stern 67 lower right and signed J. Stern on reverse. Mixed media collage mounted in a wooden box with plexiglass, 59.5 x 77.5 cm. Provenance: An Important Swedish Private Collection. Estimate 40.000 – 50.000 SEK € 3.900 – 4.800. Uppsala. 11/19/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s