Władysław Karol Szerner (1870 – 1936)

Władysław Karol Szerner. Women and Child in a Field

Praca tej samej wartości co lepsze oleje Setkowicza. Szerner-syn miał duże problemy w tej kompozycji by oddać rękę kobiety trzymającej sierp, jej nieme spojrzenie oczu, białozębny uśmiech (z jakiego powodu?) i generanie gdzie to na wsi kobiety do ścinania zboża (owsa?) zakładały drogie korale? Kompozycja może dobrze zaprojektowana lecz marnie wykonana. Władysławowi Szernerowi, przedniemu monachijczykowi, nie bardzo udał się syn jako artysta malarz. W Polsce da się tego obrazka wycisnąć trochę pieniędzy kosztem późniejszych łez nabywcy. Najzabawniej będzie, gdy kupujący nie odróżni ojca od syna i będzie myslał, że kupuje obraz ‘Szernera’.

Lot 12. Wladyslaw Karol Szerner (Polish 1870-1936)- Women and Child in a Field– oil on canvas, signed Wladyslaw Karol Szerner lower left, framed, one repaired tear. 20 x 16”. Estimate $1,500 – $2,500. Rachel Davies Fine Arts. 10/24/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s