Michał Wywiórski-Gorstkin (1861 – 1926)

Michał Wywiórski-Gorstkin. Landscape with Lake

Przedni pejzaż Michła Wywiórskiego z samotnym drzewem przegrywającym powoli walkę z wodą. Obraz spory wymiarami, cena estymacyjna rozsądna a temat spokojny i wykonany jak na jednego z lepszych pejzażystów przystalo. Praca powstała już po otrząśnięciu się malarza z pyłu monachijskiego.

Lot 11. Michal Gorstkin Wywiorski (Polish 1861-1926)- Landscape with Lake– oil on canvas, signed M. G. Wywiorski lower left, framed, 39 x 27”. Estimate $4,000 – $7,000. Rachel Davis Fine Arts. 10/24/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s