Maurycy Gottlieb (1856 – 1879)

Maurycy Gottlieb. Sita, the Sultan and Nathan, 1877

Lot 241. Maurycy Gottlieb. Sita, the Sultan and Nathan, 1877. Oil on canvas, 33X26.5 cm. Signed. Literature and exhibition: Flower Youth, Maurycy Gottlieb, 1856-1879, Tel Aviv Museum of art, May-July 1991, Warsaw National Museum, August – October, 1991, Guralnik Nehama, p. 123 no. 28 (Illustrated). Estimate $12,000 – 16,000. Tiroche. 09/05/20

Dwie prace Maurycego Gottlieba, obie wystawiane w Muzeum Narodowym w Warszawie i to powinno wystarczyć za gwarancję autentyczności. Proweniecja jednak jest jedynie znana od 1991 roku. Warto postudiować i poszukać więcej przed ewentualnym zakupem dla własnego uspokojenia i satysfakcji.

Maurycy Gottlieb. Nathan the Sage

Lot 240. Maurycy Gottlieb. Nathan the Sage. Ink on canvas, 35X28 cm. Signed. Literature and exhibition: Flower Youth, Maurycy Gottlieb, 1856-1879, Tel Aviv Museum of art, May-July 1991, Warsaw National Museum, August – October, 1991, Guralnik Nehama, p. 124 no. 30 (Illustrated). Literature: Jews in modern art, Leo Kenig, Dvir Publishing, 1962, (Illustrated). Estimate $7,000 – 10,000. Tiroche. 09/05/20. Sold $12,000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s