Bronisława Rychter-Janowska (1868 – 1953)

Bronisława Rychter-Janowska. Landscape, cottage with figures, 1938

Dzięki takim malarzom jak Roman Kochanowski wiemy jak wyglądała polska wieś. Dzięki Bronisławie Rychter-Janowskiej wiemy natomiast jak wyglądało polskie ziemiaństwo – wkrótce, wczasie wojny, większość tej grupy społecznej wybili bolszewicy i Niemcy a zaraz po jej zakończeniu niedobitki wytłuki rodzimi komuniści. Osobom, które interesuja się sztuką tej artystki polecam artykuł w najnowszym numerze ‘Spotkań z Zabytkami’ (numer 5-6, 2020), gdzie na stronie 51 można poczytać o jej inkrustowanych makatkach, również przedstawiających polskie dworki. Mój pełen szacunek dla tej artystki za te ogrom jej małych i prostych prac malarskich i rękodzielnych.

Lot 403. BRONISLOWA. RYCHTER JANOWSKA, POLISH, 1868 – 1963, OIL ON CANVAS Landscape, cottage with figures, signed, dated 1938, bearing gallery label verso ‘S Schmaus, Krakow, Ul, Florianska.25’, signed, dated 1938, framed and glazed. (image approx 35cm x 23cm). Opening 90 GBP. Swan Fine Arts. 07/02/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s