Jan Cybis (1897 – 1972)

Jan Cybis. Poplar Trees – Motif from Mt. Calvary, 1951

Co z tego, że wygląda mi na prawdziwą pracę Jana Cybisa skoro nie jestem aż tak wielkim miłośnikiem jego koloryzmu z początków lat 50-tych? Ten obraz wygląda mi na bardzo wymęczony kolorami; również Cybis mógł się męczyć go malując (to tylko moja hipoteza). Z dwóch Cybisów zdecydowanie preferuję Bolesława.

Lot 172. JAN CYBIS (POLISH 1897-1972). Poplar Trees – Motif from Mt. Calvary, 1951, oil on canvas, 54 x 73 cm (21 1/4 x 28 3/4 in.), signed lower right; signed, dated and titled on verso and stretcher. Estimate $6,000 – 8,000. Shapiro. 11/02/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s