Wlastimil Hofman (1881 – 1970)

Wlastimil Hofman. Angel of Justice, 1941

Hofman w czasie ostatniej wojny znalazł się z czeskim paszportem w Palestynie. Malował tam, wystawiał i chyba żył z tego malowania. Jeden z jego wystawionych w Tel Aviv obrazów nosi tyluł Miecz Sprawiedliwości. Tutaj mamy Anioła Sprawiedliwości (może to te same prace?). Malarz był zwolennikiem zbliżenia narodów polskich i czeskich, których polityka była mocno poplątana od czasów I wojny światowej. Stąd na tym oleju polityczny motyw polskiego i czeskiego żołnierza. Symbolika bardzo ‘nachmurzonego’ anioła o płci zbliżonej do męskiej (gdzie się podziały anioły o długich blond lokach?) być może teraz nie budzi takiej refleksji jak w 1941 roku. Sama praca jest OK jako historyczny odcisk Hofmana w Palestynie lecz na dzień dzisiejszy wątpię czy takie braterstwo broni z sygnaturą anioła będzie entuzjastycznie przyjęte przez kupujących.

Lot 23. Vlastimil Hofman (Poland, 1881-1970) – Angel of justice, Oil on Board, Tel Aviv, 1941. Titled on the reverse – Anioł Sprawiedliwości. Depicting the Angel of Justice in the center with the artist’s portrait on one side and a Czech soldier on the other, 23 x 47cm. Estimate $5,000 – $8,000. Pasarel. 09/12/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s