Ludwik Klimek (1912 – 1992)

Ludwik Klimek. Nu sur la plage

Przyjaźnił się z Picassem i Chagallem. Prace jego w końcu zaczęły pojawiać się w Polsce na aukcjach choć nadal najczęściej i najtaniej i w dużej obfitości można je spotkać we Francji. Stamtąd też pochodzi akt wtapiający się kolorystką z nadmorski krajobraz. Warto szukać najlepszych prac tego malarza.


Lot 132. Ludwig KLIMEK (1912-1992). Nu sur la plage. Huile sur carton. Signée et datée en bas à droite. 26,5 x 35 cm. Estimate : 800 / 1 000 €. Leclere – Maison de Ventes. 29th of march 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s