Józef Grassi (1757 – 1838)

Józef Grassi. Portrait of Countess Marianna Potocka, née Princess Lubomirska (1766–1810)

Jak żyć Panie Prezydencie, skoro nawet w Dorotheum postradali zmysły? Portret Józega Grassiego, przedstawiający Mariannę Potocką z Lubomirskich z Dorotheum a portret tejże samej Józefa Grassiego z Pałacu w Wilanowie to dwa różne portrety malowane najwyraźniej przez dwóch różnych Grassich. Widać to chyba nawet przy kopcącej się świeczce.

Lot 335. Joseph Grassi (Vienna circa 1758–1838 Dresden). Portrait of Countess Marianna Potocka, née Princess Lubomirska (1766–1810), oil on canvas, 92 x 65 cm, framed. Countess Potocka, in later marriages Countess Zubova and Mrs. Uvarova, was one of the leading figures in Polish and Russian aristocratic society. Another version of Countess Potocka’s portrait is in the Wilanow Palace Museum, Warsaw. Estimate 6,000 – 8,000 euro. Dorotheum. -5/12/22

Józef Grassi. Portret Marianny Potockiej. Pałac w Wilanowie.