Feliks Michał Wygrzywalski (1875 – 1944)

Feliks Michał Wygrzywalski. Pushing the boat out, 1932

Przyzwoita praca Feliksa Wygrzywalskiego a zainteresowanie moje budzą mocne brązy na tej pracy.

Feliks Michal Wygrzywalski (Polish,1875-1944). Pushing the boat out, signed ‘F.M Wygrzywalski’ l.r., inscribed and dated ‘1932’ verso, oil on board, 33 x 45cm. Estimate£2,000 – £3,000. Sworders. 10/04/22.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s