Alfred Wierusz-Kowalski (1849 – 1915) ?

Alfred Wierusz-Kowalski? Vier Schlitten im Schnee

Powtórka z rozrywki sprzed kilku miesięcy: https://polishartcorner.com/2021/07/10/alfred-wierusz-kowalski-1849-1915-57/. Wtedy ten obraz sprzedano za 11,000 euro ale licytujący oszołom otrząsnął się. Przyjdzie kolej teraz na innych. Poczekałbym na kolejną przecenę.

Lot 196. Gouache Alfred von Wierusz-Kowalski 1849 Suwalki – 1915 München. “Vier Schlitten im Schnee” u. li. sign. A. Wierusz Kowalski verso mit einem Klebezettel der Kunsthandlung J.P. Schneider m. Inventar Nr. 05293. 20 x 20 cm Provenienz: Kunsthandlung J.P. Schneider, Frankfurt 1994; Privatsammlung Hessen. Estimate 8,000 euro. Kunst- und Auktionshaus Döbritz. 03/19/22. Sold 6,000 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s