Alicja Hohermann (1902 – 1943)

Alicja Hohermann. Deux jeunes femmes, 1942

Rysunek wygląda na pracę Alicji Hohermann. Fotografia bardzo słaba by coś więcej dodać. Stosunkowo wyskoka wycena jak na rysunek Hohermann. Artystka została zamordowana przez Niemców.

Lot 235. HOHERMANN Alice (1982-1943).  “Deux jeunes femmes“. Mine de plomb signée en bas à droite et datée 1942 – 29 x 21, 5 cm. Estimation 800 – 1 000 €. Maître Olivier LASSERON LASSERON et Associés. 02/10/22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s