Daniel Mikołaj Chodowiecki (1726 – 1801)

Daniel Mikołaj Chodowiecki. Four scenes on one sheet, 1780

Cztery rysunki Daniela Chodowieckiego na jednej kartce papieru z kluczową (ewentualnie pierwszą) sceną dyskusji teologicznej grupy mnichów. Prac Chodowieckiego jest sporo na rynku choć dominują różnego rodzaju sztychy. W tym przypadku mamy odręczne rysunki, wykonane w dodatku w Gdańsku w 1780 roku.

Lot 3465. DANIEL NIKOLAUS CHODOWIECKI (Danzig 1726 – 1801 Berlin). Four scenes on one sheet: Theologische Disputation; der schlafende Plato; Vorschmack der künftigen Glückseligkeit; Abschied. Silverpoint, pen and brown ink, heightened in white. The framing line in pen and gold. Each titled above the depictions, signed and dated in silverpoint at right lower edge: gez: von D. Chodowiecki in Dantzig 1780. 19.2 x 12.5 (sheet dimension). Framed. Provenance: – Sale Sotheby’s London, Lot 1458 (label without year on verso). – Swiss private collection. Estimate CHF 1,000 / 1,500. Koller. 10/01/21. Sold CHF 2,250 (bp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s