Alicja Halicka (1895 – 1975)

Alicja Halicka. Danseuse, 1925

Alicja Halicka szukająca swojej nowej drogi po nakazanym przez męża porzuceniu kubizmu. Kolorystyka tej pracy jest bardzo subtelna i delikatna, natomiast obie baletnice zdecydowanie mają nadwagę. Olej godny zauważenia,

Lot 104. Alice HALICKA (1884-1975). Danseuse, vers 1925. Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Petite restauration). 61 x 38 cm. Estimate 2,000 – 3,000 euro. Ader. 09/25/20. Sold 4,096 euro

2 thoughts on “Alicja Halicka (1895 – 1975)

  1. Jak sie bronić przed takimi artcydziełami? Traktować jak wirusa. Jak do tej pory nie ma obowiązku kupowania takiej parysko-piaseczyńskiej ‘przewalanki’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s