Józef Popczyk (1890 – 1971)

Józef Popczyk. Marynarz dziewczyny

Lot 203. JOZEF POPCZYK (1890-1971). “Marin et Fille” Huile sur carton Signé en haut à gauche. Signé et titré “Marynarz Dzieczczyny” au dos En état, manques 54 x 65 cm. Estimate 800 – 1,200 euro. Osenat. 06/27/20. Sold 1,375 euro.

Jedna strona Józefa Popczyka to jego kredkowo-kolorowy kubizm a druga to jego nudny post-impresjonizm. Trochę jego prac wypłynęło na rynek w ostatnich kilku latach w cenie od kilkuset do ok 2,000 euro. Obawiam się jednak tej gwaltownej zmiany skóry malarza i dlatego stoję na uboczu.

Józef Popczyk. Szampańska zabawa

Lot 204. JOZEF POPCZYK (1890-1971). “Champagne” Huile sur toile. Signé en haut à droite. Signé et titré “Szampanska Zabawa” au dos 54,5 x 65 cm. Estimate 800 – 1,200 euro. Osenat. 06/27/20. sold 1,500 euro

Józef Popczyk. Bukiet

Lot 205. JOZEF POPCZYK (1890-1971). « Bouquet » Huile sur panneau Signé en bas à gauche. Signé et titré “Bukiet” au dos 46 x 38 cm. Estimate 600 – 800 euro. Osenat. 06/27/20. Sold 1,063 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s