Alicja Halicka (1895 – 1975)

Alicja Halicka. Jewish quarter of Cracow

Rysunek Alicji Halickiej , przedstawiający fragment żydowskiej dzielncy Krakowa (Kazimierz?), może mieć jakąś wartość pamiątkową lecz chyba niewielką artystyczną. Dlaczego zatem jest tak wysoko wyceniony?

Lot 6. Alice HALICKA (Cracow 1894 – Paris 1975). Jewish quarter of Cracow. Pencil, drawing, 41 x 27,5 cm. Signed at the bottom left and dedicated ” To my dear friends in very nice souvenir Halicka “. Estimate 500 – 800 euro. Millon. 05/13/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s