Jerzy Kossak (1886 – 1955)

Jerzy Kossak. Napoleons Vision, 1930

Wizja Napoleona Jerzego Kossaka jest bardzo dobrą kompozycją lecz ta stanowi zapewnie jedną z 50 jego replik. Kompozycja chętnie jest kupowana w Polsce. Można spotkać formaty tej pracy jako płótna dużo większe a także bardzo małe deski/kartony  – spory jest wybór. Dla precyzji: w książce Olszańskiego pokazane są dwie repliki tej pracy, z roku 1923 (96 x 130 cm) i z roku 1927 (95 x 145 cm, z NMW). Ta z 1923 roku jest sygnowana dużymi literami by pokazać jej ważność (na wzór sygnowania Wojciecha). Osoba, która chce mieć ‘Kosska’ na ścianie (bez wyraźnej preferencji imienia) może śmiało kupić tę pracę w widełkach estymacyjnych i raczej nie straci finansowo.

Lot 8. Jerzy Kossak. (Krakau 1886-1955). Napoleons Vision, im Hintergrund Moskau, signiert, datiert Jerzy Kossak 1930, auf der Rückseite Beschriftung sowie Signaturenstempel Jerzy Kossak und Stempel Jerzy Kossak Krakau PL Kossaka 4, eingefügt die Nr. 1421, Öl auf Karton, 55 x 80 cm, gerahmt. Vergleiche in: Kazimier Olszanski, Jerzy Kossak, Krakow 1992, Tafel 55 und 56. Provenienz: Privatbesitz, München. Estimate 5,000 – 7,000 euro. Dorotheum. 12/19/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s