Felix Franić (Feliks Franicz) (1871 – 1937)

Felix Franić (Feliks Franicz). Polnischer Ulan zu Pferd

Po pięciu latach ta sama praca Franica wraca na rynek. Licytowana była w 2014 w Leo Spik z ceną rezerwową 550 euro a teraz   wycena została zmiejszona niemal do połowy. Somebody got tired of Franic after just 5 years? Myślę, że za 300 euro kolekcjoner okresu napoleońskiego, a może i trochę poźniejszego, może ją śmiało kupić. Nic złego nie ma w tej pracy, choć wydaje mi się, że Franic malował sporo podobnych scen przedstawiających ułanów na konikach. Jednak, żadnej wielkiej pracy nie stworzył o jakiej by się mówiło.

Lot 48. Franic, Felix (Polen 1871–1937). Polnischer Ulan zu Pferd, mit gesenkter Lanze zum Angriff reitend. Sign. Malkarton. 35,5×37 cm. Estimate 300 euro. Leo Spik KG Kunstversteigerungen. 09/26/19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s