Ludwik Klimek (1912 – 1992)

Teatrzyk widziany oczami dziecka warty jest dla mnie każdych pieniędzy. W sumie jest to zaskakująca i bardzo ciekawa kolorystycznie praca Klimka.

==============================

Lot 36. KLIMEK Ludwig (1912-1992). LA DANSEUSE. Technique mixte sur papier signée en bas à droite. Cachet vente d’atelier CANNES, 1998. 50×63 cm. Estimation : 700 € / 800 €

Holz Artlez. 12 Juillet 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s