Władysław Teodor Benda (1873 – 1948)

Władysław Teodor Benda.

Praca zapomnianego polskiego malarza, bratanka Heleny Modrzejewskiej, prawie zupełnie nieznanego w Polsce. Studiował malarstwo w Krakowie a więlszość życia spędził w USA gdzie zajmował się ilustrowaniem szeregu czasopism. Był autorem wielu patriotycznych plakatów z okresu I-szej wojny światowej wzywających Polaków w USA do  walki zbrojnej o odrodzenie Polski.

Praca na aukcji należy do rzadkich prac malarskich tego artysty i warto ją odnotować na rynku antykwarycznym. Aukcja 20 stycznia w Locati Auction, USA, lot 114099; wyceniana na $1,500-2,500.


Description: Watercolor, pencil and crayon, depicting a young woman warming herself by a fire, signed at the lower right. Condition Report: Appears to be in excellent condition, not examined out of the frame. Sight is 23 1/4″ x 15 1/4″, frame is 30″ x 22″. Provenance: From a NJ collection.

=====================

Jeden z amerykańskich plakatów Władysława Bendy z okresu I wojny światowej.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s