Antoni Kozakiewicz (1841 – 1929)

Antoni Kozakiewicz. HUNTERS IN WINTER

Praca Kozakiewicza z monachijskiego okresu. Nieźle namalowana i uchwycona scenka rodzajowa przedstawiającego dwóch myśliwych z których jeden pechowo złapał się, być może, we własne wnyki. Praca ta pojawiła się na aukcji we Freeman’s w USA w styczniu 2014.


Lot 141. ANTON KOZAKIEWICZ (Polish 1841-1929). HUNTERS IN WINTER. Signed ‘A. Kozakiewicz’ and indistinctly inscribed and dated ‘1872 (?)’ bottom left, oil on canvas, 19 x 23 in. (48.3 x 58.4cm). Provenance: Private Collection, Philadelphia, Pennsylvania. Estimate $3,000-5,000. [Sprzedano za $8,500]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s