Wojciech Kossak (1856 – 1942)

Wojciech Kossak. A Horse’s Head in Profile, 1927

Zauważyłem, że końskie ‘główki’ w wykonaniu Wojciecha Kossaka cieszą się coraz większym powodzeniem w Polsce a ich ceny osiągają 30,000 złotych. Obecna praca z Dorotheum jest dość szkicowo potraktowana i może dlatego artysta zmuszony został do potwierdzenia na odwrociu swojej sygnatury. Takie potwierdzenia znaleźć można dość często co było również wynikiem powstawania falsyfikatów już za jego WK. Obraz wygląda namalowany na płótnie naklejonym na karton a nie na bezpośrednio na kartonie. Być może obraz był nieco przycięty do ramy o czym może świadczyć to przycięte potwierdzenie na odwrociu. Sporo prac Wojciecha jest obecnie na rynkach zagranicznych i te znajdą zainterowanie u kolekcjonerów.

Lot 68. Wojciech (Adalbert) Kossak (Paris 1857–1942 Krakow). A Horse’s Head in Profile, signed, dated Wojcziech Kossak 1927, inscribed with no. 330, verso old handwritten inscription, oil on board, 40 x 30 cm, framed behind glass. Estimate 2,400 – 3,000 euro. Dorotheum. 12/17/21. Sold 7,040 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s