Czesław Znamierowski (1890 – 1977)

Czesław Znamierowski. Peizazas, 1931

Lot 17. Ceslovas Znamierovskis (Czeslaw Znamierowski, 1890-1977). Peizazas XX a. I puse, kart., al., 22 x 31. Sign. KP: irasas autoriaus ranka. Estimate €200 – €300. Ars Via. 12/16/21

Na aukcjach na Litwie można znaleźć czasami prace polskich artystów. Litwini tłumaczą polskie nazwiska na litewski a my potem musimy wrócić do swego. Dwie prace Czesława Znamierowskiego, głównie pejzażysty, czasami portrecisty. Pejzaże jego są przyjemne w oglądaniu, dobry warsztat choć duszy w nich nie czuję.


Czesław Znamierowski. Sodyba ziema, 1960

Lot 75. Ceslovas Znamerovskis (1890-1977). Sodyba ziema 1960, drb., al., 54 x 73S. ign. AK: C. Znamierowski 60. Estimate €800 – €1,000. Art Via. 12/16/21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s