Portret Augusta III Sasa

Portret Augusta III.

Bardzo lakoniczny opis, nawet bez wymiarów, zniszczonego obrazu przedstawiającego (być może) Augusta III przepasanego oderem Orła Białego. Order był wtedy kupowany a nie nadawany za zasługi (chyba tak jest do tej pory). Jaki król taki portret. Szkoda, moim zdaniem, nawet 500 euro.

Powiększenie frgmentu z oderem Orła Białego

Lot 4. Portrait of young Augustus III of Poland. Estimate 500 – 1,000 euro. Dams Casa d’aste. 07/19/21

2 thoughts on “Portret Augusta III Sasa

    • Zgadzam się. Lista osób, którym przyznano to odznaczenie jest dobrze znana. Trzeba ją przeszukać (XVIII wiek) i przypisać nazwisko temu tłuściochowi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s