Emil Butowicz (I połowa XX w.)

Emil Butowicz. Jäger im Winterwald

Gwasz mało znanego polskigo malarza z I połowy XX wieku, malującego podobnie jak Adam Setkowicz. Słownik Artystów Polskich o nim nie wspomina. Cena rezerwowa w Niemczech to wartość tam czterech paczek papierosów. W Polsce kilka prac tego malarza było sprzedanych pomiędzy 500 a 1,000 PLN. Brakuje w opisie wymiarów tej pracy.

Lot 4123. Emil Butowicz, Jäger im Winterwald. Reserve 20 euro. Mehlis. 11/17/20. Sold 110 euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s