Zbigniew Makowski (1930 – 2019)

Zbigniew Makowski. Inanna Descending Underground, 1967

Akwarela bigniewa Makowskiego z 1967 roku. Trudno mi powiedzieć, czy ta praca jest dobra, taka sobie czy słaba. Był już wtedy rozpoznawalnym malarzem, nie tylko w Polsce.

Lot 98. Zbigniew Makowski, Polish 1930-2019. Inanna Descending Underground, 1967; gouache and watercolour on paper, signed and dated 1967 lower right, 40 x 50.5cm (ARR). Provenance: Marlborough Fine Art Ltd., London, where purchased by the present owner. Exhibited: ‘Zbigniew Makowski: Recent Oils, Gouaches and Ink Drawings’, November-December 1968, no. 33. Estimate 800 – 1,200 GBP. Roseberys. 07/15/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s