Zofia Stryjeńska (1891 – 1976)

Zofia Stryjeńska. A Polish King

Lot 595. ZOFIA STRYJENSKA (Polish 1894-1976). A Polish King. Oil on board. Signed lower left, 34 inches x 23 inches (86.5 x 58.5 cm). Estimate $1,500 – 2,000. Jackson’s Auction. 06/24/20

Kolejne prace z nadchodzącej aukcji w Jackson’s Auction. Podobno wszystkie pochodzą z tego samego źródła, tj. z kolekcji zmarłego księdza. Bardzo możliwe, że i te dwie prace Styjeńskiej są prawdziwe. Wycena niska, odzwierciedlająca polskie ceny podkolorowanych odbitek Styjeńskiej z teki strojów ludowych. Warto pokorespondować z domem aukcyjnym.

Zofia Stryjeńska. A Guardian Angel

Lot 594. ZOFIA STRYJENSKA (Polish 1894-1976). A Guardian Angel– probably Michael. Oil on artist board. Signed lower left. 26 inches x 20 inches (66 x 51 cm). Estimate $1,000 – 1,500. Jackson’s Auction. 06/24/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s