Stefan Bakałowicz (1857 – 1947)

Stefan Bakałowicz. ROMAN LADY LIGHTING OIL LAMP AT A HOUSE ALTAR, MCMXI

Cztery miesiące temu pracę tę próbował sprzedać MacDougalls (https://polishartcorner.com/2019/11/08/stefan-bakalowicz-1857-1947-7/) z nieco wyższą ceną estymacyjną oraz z ekspertyzą aż dwóch rosyjskich ekspertów (jeden nie wystarcza?). Pamiętam, że były wcześniej również inne próby sprzedaży. Czy cena rezerwowa jest zbyt wysoka czy też kupców wystraszają te rosyjskie potwierdzenia autentyczności?

Lot 702. Stephan Wladislawowitsch Bakalowicz, 1857 Warsaw – 1947 Rome. ROMAN LADY LIGHTING OIL LAMP AT A HOUSE ALTAR. Oil on canvas. 40 x 27.5 cm. Signed “St Bakolowicz” lower right, inscribed “Rome” and dated “MCMXI”. Framed with glass in decorative frame. Accompanied by an expert’s report of the Federal State Institution of Culture no. 707 EK-905-07, dated 20 September 2007 (original enclosed). And a copy of the expert’s report with translation in English from the Russian Federation in the city of Moscow. Fine high-quality paining, which transports the beholder into antiquity and is reminiscent of Rome and Pompeii. Estimation € 30.000 – 40.000. Hampel. 04/03/20. AGAIN NOT SOLD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s